Search

Ambities opwek duurzame energie nog in 2030 haalbaar

Ambities opwek duurzame energie nog in 2030 haalbaar

De ambities van het opwekken van duurzame energie in 2030 binnen de MRE, vastgesteld door o.a. alle gemeenteraden waaronder van Laarbeek en Gemert-Bakel, lijken volgens een Voortgangsrapportage nog steeds haalbaar. Het gaat hierbij om het opwekken van 2 Terawattuur aan duurzame energie. Daarbij moet wel worden gewerkt aan de invulling van een aantal randvoorwaarden en dan nog is het behalen van de doelstelling onzeker. Een versnellingsaanpak vanuit gemeenten, mogelijkheden voor windturbines binnen radarbeperkingen, en versnelling van de elektriciteitsnetuitbreiding zijn hier onderdeel van.