Desktop

Tablet

Zoeken

Anterieure overeenkomst woningbouwplan De Tapperij

Anterieure overeenkomst woningbouwplan De Tapperij

De Laarbeekse wethouder Ron van den Berkmortel en Schepers Vastgoed uit Nuenen hebben een overeenkomst ondertekend voor het bouwplan De Tapperij aan de Kerkstraat in Beek en Donk. Op deze voormalige horecalocatie komt een woongebouw met zes levensloopbestendige koopappartementen. In het geval van meerdere geïnteresseerden zal voorrang worden verleend aan inwoners van Laarbeek, spijtoptanten en personen met een economische binding. Het bestemmingsplan moet nog worden herzien. De komende maanden wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

.