Zoek

Archeologiebeleid in Gemert-Bakel

Archeologiebeleid in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel werkt aan het opstellen van een nieuw archeologiebeleid. Hierin wil zij zoveel mogelijk informatie verwerken om de archeologische verwachtingen- en waardenkaart zo precies mogelijk te krijgen. Op de kaart is te zien of er archeologische resten worden verwacht en hoe groot de kans hierop is. Aan de hand hiervan wordt bepaald of er archeologisch onderzoek vereist is. Over het archeologiebeleid wordt dinsdag 2 april om 20.00 uur een bijeenkomst gehouden in De Eendracht in Gemert. Aanmelden kan per mail via gemeente@gemert-bakel.nl.

.