Desktop

Tablet

Zoeken

Badminton Club Lieshout past speeltijden enigszins aan

Badminton Club Lieshout past speeltijden enigszins aan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van Badminton Club Lieshout de aanpassing van de speelavond toegelicht. Zij heeft de speeltijden en de daarmee samenhangende huurkosten tegen het licht gehouden. De indeling van de speelavond blijft ongewijzigd maar wel is besloten het laatste half uur de zaal niet meer vast te gaan huren. De praktijk had uitgewezen dat er dan nooit meer werd gespeeld. Wel is met de beheerder afgesproken dat de zaal dat extra half uur ter plekke kan worden gehuurd indien er wel animo voor is om langer door te spelen en de zaal beschikbaar is.

.