Desktop

Tablet

Zoek

Bestemmingsplan De Biezen 6a Aarle-Rixtel en Paraplu Zonebeheerplan

Bestemmingsplan De Biezen 6a Aarle-Rixtel en Paraplu Zonebeheerplan

In het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk liggen vanaf vrijdag 10 mei twee bestemmingsplannen met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het betreft De Biezen 6a in Aarle-Rixtel en Paraplu Zonebeheerplan bedrijventerrein Bemmer in Beek en Donk. De plannen zijn door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. De stukken zijn tot en met donderdag 20 juni bij de Informatiebalie in te zien. In deze periode zijn ze ook digitaal in te zien via laarbeek.nl>bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan De Biezen 6a in Aarle-Rixtel voorziet op deze locatie in het beëindigen van de nertsenhouderij en het slopen van de bijbehorende bebouwing en voorzieningen, om daar vier recreatiewoningen toe te staan als nevenactiviteit bij de voort te zetten melkveehouderij. Deze wordt uitgebreid met een nieuwe machineloods. Het geheel wordt landschappelijk ingepast. Het bestemmingsplan Paraplu Zonebeheerplan bedrijventerrein Bemmer heeft betrekking op het gehele bedrijventerrein Bemmer en heeft als doel om bestaand gemeentelijk geluidbeleid door te vertalen naar het bestemmingsplan.