Desktop

Tablet

Zoek

Bestuurswisseling bij Badminton Club Lieshout

Bestuurswisseling bij Badminton Club Lieshout

Tijdens de jaarvergadering van Badminton Club Lieshout heeft het bestuur afscheid genomen van secretaris Ria Donkers. Na een termijn van ruim 10 jaar heeft zij zich niet meer herkiesbaar gesteld voor de bestuursfunctie. De aanwezige leden hadden respect voor haar besluit en dankten haar voor haar inspanningen. Het bestuur heeft Diony Janssen bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden en de secretariaatswerken op zich te nemen.

.