Desktop

Tablet

Zoek

Bezorgdheid introductie 5G-systeem.

Bezorgdheid introductie 5G-systeem.

Een aantal inwoners van Laarbeek heeft tegenover de gemeente zorgen geuit over de uitrol van 5G. Zij geven aan zorgen te hebben over de gezondheidseffecten daarvan. Het college van B&W heeft in samenspraak met een advies vanuit de GGD een reactie geven op deze brieven. De reactie op de brief over de bezorgdheid over 5G wordt de betreffende inwoners toegezonden.