Desktop

Tablet

Zoeken

Boekel kijkt naar nieuwe locatie tweede Kind Park

Boekel kijkt naar nieuwe locatie tweede Kind Park

Het college van B&W van Boekel heeft ingestemd met het uitwerken van een tweede kind-park voor onderwijs- en kinderopvangvoorziening op een nieuwe locatie. Boekel is een sterk groeiende gemeente. Uit prognoses blijkt dat het leerlingenaantal de komende jaren van 700 naar 930 in 2034 zal groeien. Het laat ook een flinke groei zien van het aantal kinderen tot 12 jaar. Gevolg is dat de huidige onderwijshuisvesting niet meer passend zal zijn. Waar het nieuwe kindcentrum moet komen is nog ongewis. In 2018 werd het huidige kindcentrum gerealiseerd.

.