Search

Boot in Beek en Donk verwijderd

Boot in Beek en Donk verwijderd

De gemeente Laarbeek heeft donderdag in samenwerking met Rijkswaterstaat een boot verwijderd die al sinds lange tijd in de Zuid-Willemsvaart lag nabij Sluis 6 en de Donkse brug. Dit nadat de eigenaar geen gehoor had gegeven aan herhaalde verzoeken om de boot te verwijderen. De plek waar de boot lag is geen aangewezen ligplaats van de gemeente. Tijdens warme dagen veroorzaakte de boot stankoverlast voor de buurt en was in zeer slechte staat. Volgens burgemeester Frank van der Meijden nodigde de slechte staat van de boot uit tot gedragingen van anderen.