Desktop

Tablet

Zoeken

Bouwplan Majellakerk Gemert stilgelegd

Bouwplan Majellakerk Gemert stilgelegd

De bouw van 50 sociale huurwoningen in de Gerardus Majellakerk zijn stilgelegd, dat meldt het Eindhovens Dagblad. De rechter in Den Bosch vindt dat de gemeente Gemert-Bakel eerst beter moet onderbouwen waarom ze de kerk niet als moment wil aanmerken. Het Cuypersgenootschap vroeg de gemeente al eerder om de kerk de monumentenstatus te geven. De gemeente weigerde dit, waarna het Cuypersgenootschap een rechtszaak aanspande. Na de uitspraak van de rechter afgelopen week hebben de gemeente en Goed Wonen laten weten dat de bouw stilgelegd wordt.

Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van erfgoed uit de 19e en 20e eeuw. De Majellakerk is gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het gebouw van architect Jan de Jong is volgens het genootschap een mooi voorbeeld van de Bossche school en de bouw van kerken in de wederopbouwperiode. De kerk werd in 1559 geopend. Al in 1970 bleek de kerk te groot, waarna er ook een woning en bibliotheek in kwamen. Het Cuypersgenootschap stelt dat ze niet tegen de komst van woningen in de kerk is. Ze vindt wel dat het huidige bouwplan het monumentale pand verminkt. Ze wil dat onder meer de gevel, maar ook de betonnen altaren en de doopvont behouden blijven. Daarom wil ze dat de kerk een monument wordt.

Impasse
Ook de monumentencommissie oordeelde in 2023 dat de kerk een plekje verdient op de gemeentelijke monumentenlijst. Toch legde de gemeente deze uitspraak naast zich neer. Ze vindt dat de maatschappelijke belangen van de woningbouw zwaarder wegen dan de status van monument. Woningcorporatie Goed Wonen liet weten dat ze met de herontwikkeling stopt als de kerk een monument wordt, omdat de verbouwing dan niet financieel haalbaar is. Na de uitspraak van de rechter ligt het bouwplan dus voorlopig stil en lijkt er een impasse te zijn ontstaan rondom de herbestemming van deze kerk.