Desktop

Tablet

Zoek

Buurtinformatie via MijnOverheid

Buurtinformatie via MijnOverheid

Omdat Dorpsraad Lieshout voor een goede verbinding staat tussen burgers en overheid adviseert zij geïnteresseerden te kijken op overheid.nl. Daar wordt uitleg gegeven over ‘berichten over uw buurt’. Na aanmelding ontvangt men maximaal één keer per week een mail met specifieke berichten. Met behulp van de postcode, het huisnummer en de afstand tot die woning worden overheidsberichten geselecteerd die binnen die straal vallen. Zo krijgt men te lezen wat er speelt in de buurt. Voorwaarde is dat de belangstellende 25 jaar of ouder is en een mailadres heeft.

De overheid informeert over bekendmakingen van vergunningen voor het verbouwen van een huis, over het kappen van een boom of over het houden van een buurtfeest. Bij
verleende vergunningen wordt ook aangegeven hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Verder wordt ook per melding aangegeven wat gedaan kan worden als iemand het oneens is met de maatregel of vergunning en wordt bijvoorbeeld verwezen hoe iets voorgelegd kan worden bij de Voorzieningenrechter.