Desktop

Tablet

Zoek

Campagne werving stembureauleden verkiezingen van start

Campagne werving stembureauleden verkiezingen van start

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november zijn er naar verwachting 50.000 vrijwilligers nodig om de stembureaus te bemannen, waaronder een groot aantal in Laarbeek en Gemert-Bakel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) helpt gemeenten de vrijwilligers te werven via een regionale mediacampagne. Vrijwilligers op de stembureaus zijn onmisbaar, maar niet altijd gemakkelijk te vinden. Vandaar dat het ministerie van BZK ondersteuning biedt in de zoektocht naar voldoende stembureauleden en stemmentellers. Dat gebeurt met een landelijke campagne.

Zorgen over aantal leden en teller
Gemeenten en de VNG uitten eerder hun zorgen of er wel genoeg leden en tellers gevonden zouden worden. Ook omdat de voorbereidingstijd voor deze vervroegde verkiezingen zo kort is. Voor gemeenten betekent dit dat vlak na de provinciale staten- en waterschapverkiezingen in zeer korte tijd weer een verkiezing moet worden georganiseerd. De Kiesraad concludeerde na die laatste verkiezingen dat de organisatie van het verkiezingsproces onder grote druk staat.

Taken van stembureauleden en tellers
Zonder genoeg vrijwilligers kan de klus niet worden geklaard. Er zijn leden van het stembureau nodig die de stempassen en identiteit van kiezers controleren, stembiljetten uitreiken en ervoor zorgen dat het stemproces goed verloopt. Er zijn ook mensen nodig die willen helpen bij het tellen van de stemmen op de verkiezingsavond of, zoals in sommige gemeenten, op 23 november. Daarnaast is er nog een poule nodig van mensen die reserve-stembureaulid willen zijn. Zij worden alleen opgeroepen als het nodig is, bijvoorbeeld bij uitval door ziekte.

Wat verdient werken op een stembureau
Vrijwilligers die op een stembureau werken, krijgen hiervoor een vergoeding. De hoogte van die vergoeding hangt af van de rol en de taken in het stembureau en verschilt vaak ook per gemeente.