Zoek

Nu Live: Non-stop OSR

Coalitieakkoord waterschap Aa en Maas

Coalitieakkoord waterschap Aa en Maas

Bij waterschap Aa en Maas hebben de vier partijen die sinds medio april formatiegesprekken hebben gevoerd, een akkoord bereikt. Water Natuurlijk, Geborgd Landbouw en Natuur, VVD en PvdA vormen samen de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. Zij hopen dat de samenwerking binnen het bestuur net zo constructief zal zijn als in de afgelopen periode. Op dinsdag 9 mei, tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur, licht formateur Josan Meijers toe hoe het onderhandelingsproces tussen de partijen is gelopen.