Desktop

Tablet

Zoeken

Commissaris van de Koning neemt profielschets in ontvangst

Commissaris van de Koning neemt profielschets in ontvangst

Tijdens een extra raadsvergadering die dinsdagavond 2 april plaatsvond in de raadszaal van het gemeentehuis in Beek en Donk is de profielschets voor Laarbeeks nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning Ina Adema. Dat gebeurde door Ronnie Tijssen, de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Adema was speciaal naar Beek en Donk gekomen om de profielschets in ontvangst te nemen. In een eerste reactie ging zij onder meer in op de volgende stappen in deze procedure, die uiteindelijk in het najaar van 2024 moeten leiden tot de benoeming van een nieuwe eerste burger.

 

 

 

In haar reactie, waarin zij inging op de vervolgstappen in sollicitatie en de verdere benoemingsprocedure zei Adema dat de vacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad Binnenlands Bestuur en dat de reactietermijn loopt tot en met 30 april 2024.
Verder werd in haar reactie duidelijk dat zij de profielschets zoals aangeboden door de vertrouwenscommissie 1 op 1 overnam zonder extra toevoegingen of andere aanbevelingen van haar zijde.
In een eerste reactie vanuit de gemeenteraad sprak Toon Brouwers de complimenten uit aan de vertrouwenscommissie en vond dat deze goed werk had verricht.