Zoek

Contactpunt voor ondersteuning beëindigingsregelingen veehouderijen

Contactpunt voor ondersteuning beëindigingsregelingen veehouderijen

Brabantse veehouders die verwachten aan de voorwaarden van de landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties te voldoen maar twijfelen over deelname, kunnen bij het Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant een verkennend gesprek aanvragen met een van de zaakbegeleiders. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver zegt hierover o.a.: “Nadenken over het veranderen, verplaatsen of beëindigen van je bedrijf is ingrijpend. Zaakbegeleiders van de provincie kunnen ondernemers die deze mogelijkheden overwegen, goed en zorgvuldig ondersteunen.” Meer informatie staat op brabant.nl.