IVN Laarbeek is gestart met de cursus Natuurouder. Wat kunnen kinderen genieten in de natuur. Buiten op onderzoek gaan, paddenstoelen zoeken, vogels leren kennen, rondstruinen en je uitleven. De cursus is bedoeld voor iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen zich verbonden voelen met de natuur om hen heen en die de leerkrachten willen helpen om dat te bereiken. In oktober startte de eerste cursus. Ouders, grootouders, het maakt niet uit, iedereen kan en mag de cursus volgen.