De afgelopen jaren kon in Laarbeek de cursus ‘Politiek Actief’ gevolgd worden. Bij genoeg geïnteresseerden kan dat nu weer. De gratis cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19:30 tot ca. 22:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis: maandag 14 februari: introductie/kennismaking en positie gemeente in het openbaar bestuur; donderdag 24 februari: gemeenteraad, ambtelijke organisatie en ondersteuning gemeenteraad; donderdag 3 maart: workshop debatteren; donderdag 10 maart: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten. Heb je interesse? Meld je aan via een mail aan griffier René van Heijnsbergen, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl of bel naar 06 53 71 32 03.