Zoek

Deelproject Beekherstel Gulden Aa afgerond

Deelproject Beekherstel Gulden Aa afgerond

De werkzaamheden rond De Gulden Aa zijn afgerond. Dit is één van de deelprojecten binnen de ontwikkelen van het gebied van de kop van Aarle-Rixtel, via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord, onder de naam ’t Gulden Land. De Gulden Aa heeft deels een nieuw tracé gekregen. De beek ligt niet meer ‘verstopt’ tegen de Kanaaldijk Noord-Oost, maar is voortaan goed zichtbaar in het gebied. Ook is er een nieuwe stalen brug gelegd, is een oude stuw vervangen door een vispassage, en zijn er twee nieuwe poelen aangelegd.