Zoek

Dilemma voor verkeerswerkgroep Dorpsraad Lieshout – Overlast-oplossingen

Dilemma voor verkeerswerkgroep Dorpsraad Lieshout – Overlast-oplossingen

De werkgroep verkeer en verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout probeert steeds de beste oplossingen te vinden voor verkeersproblematieken binnen de gemeente, zoals te hard rijden en sluipverkeer. Dit in lijn met het algemeen belang. Niemand wil snelheids-remmende maatregelen voor zijn deur, maar tóch wordt gevraagd om maatregelen in sommige straten. Er moeten maatregelen genomen worden waarbij de voor- en nadelen afgewogen worden. De Dorpsraad verzamelt wensen en bespreekt alle mogelijke snelheids-remmende maatregelen tijdens een frequent overleg met de gemeente.