Desktop

Tablet

Zoek

Door natte maanden geen verbod op graslandberegening

Door natte maanden geen verbod op graslandberegening

De grondwaterstanden in Brabant stonden op peildatum 1 april hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Daarom is er voor april en mei geen verbod voor het beregenen van grasland met grondwater. Hoewel het voorjaar natter inging dan de afgelopen jaren, blijft het verstandig om spaarzaam te zijn met (grond)water en water vast te houden. Een droge periode kan zo weer aanbreken. In het groeiseizoen halen bomen en planten water uit de bodem om te groeien. De verdamping neemt toe en het grondwaterpeil zakt dan snel. De buffer in de bodem is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen.

Sinds 2014 wordt elk jaar op 1 april op basis van de actuele grondwaterstanden bepaald of beregenen (van grasland) met grondwater mogelijk kan blijven. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De regeling gaat over het beregenen van graslanden, sportvelden en golfterreinen in gebieden waar dat normaal nog wel mag. In 2023 was ook geen verbod nodig in het voorjaar.