Door het vertrek om persoonlijke redenen van twee bestuursleden zijn er vacatures in het bestuur van de Dorpsraad. Het bestuur doet een oproep aan enthousiaste inwoners van Beek en Donk om te bekijken of hier mogelijk een taak voor hem of haar ligt. Meer informatie kunt u krijgen van de bestuursleden van de Dorpsraad of via de website dorpsraad-beekendonk.nl. U kunt ook vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen. Aanmelden voor een bestuursfunctie of als vrijwilliger voor een projectwerkgroep kan via een mailtje naar info@dorpsraad-beekendonk.nl.