Search

Dorpsraad Lieshout bezorgd om verkeersveiligheid kindcentrum De Sprankel

Dorpsraad Lieshout bezorgd om verkeersveiligheid kindcentrum De Sprankel

Regelmatig doen zich gevaarlijke verkeerssituaties voor bij kindcentrum De Sprankel in Lieshout. Ouders die hun kinderen halen en brengen willen zo dicht mogelijk bij de schoolingang komen en zijn vaak gehaast waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Aan de Grotenhof-kant zijn tijdsgebonden parkeerverboden geplaatst. Probleem is nu dat de ‘halers en brengers’ via het Kerkhofpad en vanuit de Floreffestraat alsnog té dichtbij proberen te komen. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om het inrijden onmogelijk te maken. Afgesproken is dat ook daar tijdsgebonden inrijverboden komen.