Desktop

Tablet

Zoeken

Dorpsraad Lieshout blij met splitsing centrumplan

Dorpsraad Lieshout blij met splitsing centrumplan

Dorpsraad Lieshout is blij met het uiteen halen van de samenhangende plannen voor Lieshout. Door het splitsen van de plannen kan er begonnen worden met de herontwikkeling van de noordflank van de Heuvel. Dit deel van het totaalplan kan volledig op zichzelf ontwikkeld en gerealiseerd worden. Het is onafhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt. De gemeente Laarbeek heeft in een update laten weten dat de deelplannen voortaan los van elkaar aan de raad voorgelegd zullen worden. En omdat er al een besluit genomen is over de Heuvel kan nu echt gestart worden met het uitwerken van de plannen.