Desktop

Tablet

Zoek

Dorpsraad Lieshout maakt kennis met jongerenwerkers

Dorpsraad Lieshout maakt kennis met jongerenwerkers

Dorpsraad Lieshout heeft kennisgemaakt met de jongerenwerkers Roel Nouwen en Bram Hartogs. Tijdens dit gesprek werd onderling kennis gedeeld en gekeken naar mogelijkheden om het jongerenwerk verder te ondersteunen. De jongerenwerkers werken vanuit hun werkgever de LEVgroep voor alle Laarbeekse kernen. Het jongerenwerk is gericht op jongeren tussen de 9 en 23 jaar in Laarbeek. De twee jongerenwerkers willen meer in contact komen met de jeugd van groep 7 en 8 zodat die weten wat het jongerenwerk nu én in de toekomst voor hen kan betekenen.

Daarnaast is ook het project ‘Match Mentor’ onderdeel van het jongerenwerk. Dit project is bedoeld om vrijwillige mentoren te werven die jongeren ondersteunen, bijvoorbeeld bij het plannen van huiswerk of het zoeken naar een zinvolle en leuke invulling van hun vrije tijd. Deze jongeren krijgen één jaar lang wekelijks een uur ondersteuning van een mentor. De jongerenwerkers willen dat hun werk wat bekender wordt zodat ze meer mensen kunnen bereiken. Dorpsraad Lieshout wil hen daarbij met raad en daad ondersteunen.