Ook dit jaar heeft de Dorpsraad Lieshout haar cyclus met jaarplannen opgepakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad staat immers dat jaarlijks doelstellingen moeten worden benoemd en plannen moeten worden gemaakt om die doelstellingen te bereiken. Volgens de Dorpsraad kan alleen dan aandacht aan de juiste zaken gegeven worden en dus focus worden gehouden. Ook wordt er teruggekeken naar de behaalde resultaten. Zie dorpsraad-lieshout.nl voor antwoorden op vragen over de doelstellingen van de Raad.