Desktop

Tablet

Zoeken

Dorpsraad Lieshout wil Klankbordgroep uitbreiden

Dorpsraad Lieshout wil Klankbordgroep uitbreiden

Dorpsraad Lieshout publiceert wekelijks over haar bezigheden. Daarnaast heeft zij een Klankbordgroep, een groep mensen die deze info als eerste ontvangt en daarop kan reageren. Zo is er het afgelopen jaar een snelle enquête gehouden over de bevindingen met betrekking tot de verplaatste kermis. Deze gegevens zijn weer gebruikt voor het advies aan de gemeente. De Dorpsraad wil deze Klankbordgroep uitbreiden én meer representatief maken. Inwoners van Lieshout, ook jongeren, worden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. Dat kan via info@dorpsraad-lieshout.nl.

.