Desktop

Tablet

Zoek

Dorpsraad Lieshout wil meer gemeenschapskracht in ‘zorg en welzijn’

Dorpsraad Lieshout wil meer gemeenschapskracht in ‘zorg en welzijn’

Dorpsraad Lieshout wil meer gemeenschapskracht in ‘zorg en welzijn’. Bij het gelijk blijven van het huidige niveau in vraag naar zorg zal in 2040 één op de vier mensen werkzaam moeten zijn in de zorg. Op dit moment is dat één op de zeven. Daarom moet er wat wezenlijks veranderen in de vraag naar zorg. Die zou ‘lokaal’ opgevangen moeten worden. De werkgroep ‘gemeenschapskracht’ is de mogelijkheden in kaart aan het brengen. Wellicht kunnen buurt- en sportverenigingen hierin een rol spelen. De commissie zal om die reden met hen in gesprek gaan om hiervoor een oplossing te bedenken.

Ook de commissie Sociaal Domein van Laarbeek speelt een belangrijke rol in de ‘zorg en welzijn’ voor Lieshout. Om die reden heeft de Dorpsraad in haar jaarplannen opgenomen dat er een goede aansluiting moet komen op deze gemeentelijke commissie. Dat is ingevuld doordat Robert van Aspert (lid van de Dorpsraad) ook in de adviesraad Sociaal Domein zit.