Desktop

Tablet

Zoek

Dorpsraad Lieshout wil meer inzetten op Gemeenschapskracht

Dorpsraad Lieshout wil meer inzetten op Gemeenschapskracht

Dorpsraad Lieshout heeft een link naar de initiatiefgroep Gemeenschapskracht én de adviesraad Sociaal Domein. Deze initiatiefgroepen staan voor het normaliseren van het ‘omzien naar elkaar’. Landelijk staat de zorg onder druk qua financiering en qua personele bezetting. Met de toenemende vergrijzing zal er steeds meer een beroep gedaan worden op informele zorg en mantelzorg als ondersteuning van de zorgsector. Als we in 2040 dezelfde zorg willen kunnen bieden als nu moet één op de vier werkenden werken in de gezondheidszorg. Momenteel werkt een op de zeven werkenden in de zorg.

Om meer ‘Gemeenschapskracht’ te krijgen gaat de initiatiefgroep zich komend jaar richten op onder meer de Lieshoutse buurtverenigingen. Deze zijn goed verankerd in het dorp en kunnen hier een goede rol in spelen. Vanuit de ‘zorg en welzijn’ van Dorpsraad Lieshout is daar inmiddels een concept voor gemaakt zodat er een goede basis voor samenwerking kan komen. Alleen samen krijgen we pas échte ‘Gemeenschapskracht’.