Desktop

Tablet

Zoeken

Dorpsradenoverleg in Laarbeek

Dorpsradenoverleg in Laarbeek

Laarbeek kent diverse Dorpsraden, in elke dorpskern een. Deze Dorpsraden hebben twee keer per jaar een gezamenlijk overleg. Daarin worden algemene issues besproken die ‘kernoverstijgend’ zijn. Daarnaast hebben de gezamenlijke Dorpsraden jaarlijks óók nog een overleg met de burgemeester en de wethouders van Laarbeek. Dat gezamenlijk overleg over bepaalde onderwerpen is goed georganiseerd. Onlangs is dat weer bewezen toen de commissies van de verschillende kernen een unaniem advies hebben kunnen geven over het gewenste tracé van het snelfietspad. Een typisch onderwerp dat de kernen overstijgt.

.