Zoek

Energietoeslag 2023

Energietoeslag 2023

De gemeente Laarbeek heeft een besluit genomen over de werkwijze en de planning van de Eenmalige Energietoeslag 2023 van 800 euro per huishouden. Wie op 1 oktober 2023 een uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW of Bbz of een minimaregeling, krijgt deze energietoeslag 2023 automatisch. De gemeente streeft ernaar om de betaling rond 19 december 2023 te verrichten.

Wanneer iemand in 2022 de energietoeslag ontving dan bekijkt de gemeente of die persoon in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt gedaan met een toets bij het Inlichtingenbureau. Dit bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. De gemeente verwacht deze controle in januari 2024 af te hebben. Wie recht heeft op de energietoeslag ontvangt deze automatisch. Wie er geen recht op heeft ontvangt een schriftelijk bericht.
Voor inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, wordt vanaf 8 januari 2024 een aanvraagprocedure opengesteld. De gemeente plaatst daarover een bericht op de gemeentelijke website en op de social media.

In de Wet energietoeslag 2023 is opgenomen dat jongeren van 18, 19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. De Wet energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).