Desktop

Tablet

Zoek

Evaluatie van de Op de koffiegesprekken

Evaluatie van de Op de koffiegesprekken

Uit de evaluatie die is gemaakt van de ‘op de koffie-gesprekken’ van de Laarbeekse wethouders Briels en Slaets met inwoners blijkt dat deze door de inwoners worden gewaardeerd. De gesprekken werden in de periode van medio 2019 tot en met 2023 gevoerd samen met één of twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein of de Cliëntenraad Participatiewet. Dit gebeurde met inwoners die op de één of andere wijze zorg of ondersteuning in het Sociaal Domein hadden gevraagd en/of gekregen van de gemeente. Zij waren benaderd op basis van een willekeurige steekproef of hadden zelf een gesprek aangevraagd.

Uit de evaluatie blijkt dat de inwoners merken dat er naar hen geluisterd wordt en dat datgene wat zij vertelden wordt meegenomen in het gemeentelijk beleid. De adviesraden kunnen het besprokene meenemen in hun advisering richting de gemeente. Daarnaast krijgen de gesprekken een concreet vervolg. Het advies is dan ook om met de gesprekken door te gaan. Ze leveren veel waardering op vanuit de inwoners, er komt veel input vanuit de praktijk om mee te nemen in het gemeentelijk beleid en er kan in de praktijk concreet een vervolg aan worden gegeven.