Zoek

Extra alertheid natuurbranden

Extra alertheid natuurbranden

Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. Vanaf deze maand is het natuurbrandrisico in Zuidoost-Brabant van fase 1 (normaal risico) naar fase 2 (extra alert) verhoogd. Daarom is het des te belangrijk om alert te zijn wanneer je de natuur in gaat. Hier volgen een aantal tips: Wees voorzichtig met vuur in de natuur. Verdachte situatie gespot? Meld deze dan bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Gooi brandbaar afval altijd in een prullenbak of neem het mee. Meer goede tips staan op de website: bit.ly/3qt3PDU