Desktop

Tablet

Zoek

Extra studietoeslag voor studenten met beperking

Extra studietoeslag voor studenten met beperking

Onlangs werd bekendgemaakt dat de basisbeurs definitief terugkeert. Maar hoe zit dat bij studenten die naast hun studie niet kunnen werken, bijvoorbeeld door een beperking of arbeidshandicap? De basisbeurs van 110 (voor thuiswonende studenten) of 275 euro (voor uitwonende) per maand en studiefinanciering geeft mogelijk niet iedereen genoeg financiële ruimte. In dat geval kunnen onder anderen studenten uit Laarbeek en Gemert-Bakel een individuele studietoeslag aanvragen bij Senzer. Voor meer info, zie Senzer.nl/BijzondereBijstand.