Desktop

Tablet

Zoeken

Geen BedrijvenInvesteringsZone in Gemert

Geen BedrijvenInvesteringsZone in Gemert

Er komt geen BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) op het Smartpark in Gemert. Dat is gebleken uit een stemming onder 145 stemgerechtigden. In totaal hadden slechts vijftig ondernemers een stem uitgebracht. De opkomst moest minimaal 73 stemmers bevatten. Stichting Smartpark Wolfsveld en de gemeente Gemert-Bakel hebben de afgelopen periode gewerkt aan de verordening en proefpeilingen om te bepalen of een stemming haalbaar zou zijn. Die proefpeilingen gaven aan dat ruim 85% vóór een BedrijvenInvesteringsZone zou zijn. Daarna werd de definitieve draagvlakmeting, de zogenaamde stemming, in gang gezet.

.