Desktop

Tablet

Zoek

Geen formele milieueffectrapportage ’t Gulden Land

Geen formele milieueffectrapportage ’t Gulden Land

De gemeenten Laarbeek en Helmond ontwikkelen samen met het waterschap het gebied ’t Gulden Land, een plek waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. In het deelgebied bekend als de kop van Aarle-Rixtel komt een natuurontwikkeling van 17,5 ha. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat voor de zomer ter inzage gelegd wordt. Onderdeel daarvan is vormvrije milieueffectrapportagebeoordeling. Omdat uit de beoordeling blijkt dat er geen nadelige milieugevolgen voor de omgeving zijn besloot het college van Laarbeek dat er geen formele m.e.r.-procedure noodzakelijk is.