Desktop

Tablet

Zoek

Geen last onder dwangsom voor huisvesting arbeidsmigranten

Geen last onder dwangsom voor huisvesting arbeidsmigranten

Door de gemeente Gemert-Bakel is een handhavingszaak gevoerd tegen huisvesting door de eigenaar van arbeidsmigranten op een adres in Milheeze. Dat was in strijd met het bestemmingsplan/bouwbesluit. Daartegen had de eigenaar bezwaar gemaakt en door de commissie Bezwaarschriften was advies uitgebracht. Daaruit blijkt dat niet duidelijk is welke maatregelen per overtreding werden verlangd om die overtreding ongedaan te maken. Daarnaast is verzuimd per overtreding een dwangsom op te leggen.

Het opleggen van een nieuwe dwangsombeschikking vindt het college niet nodig omdat uit her-controle is gebleken dat overtredingen reeds zijn beëindigd.