Zoek

Geen subsidie voor stoelyoga

Geen subsidie voor stoelyoga

Bij de gemeente Laarbeek werd een subsidieverzoek voor stoelyoga 55+ ingediend. Het college van B&W heeft besloten dat verzoek af te wijzen. Volgens het college past dit verzoek niet in het geldende subsidieprogramma 2021-2023 en wordt het daarom afgewezen.