Zoek

Gemeente Laarbeek ‘bouwt met vertrouwen’ aan de toekomst

Gemeente Laarbeek ‘bouwt met vertrouwen’ aan de toekomst

De conceptbegroting voor 2024 van de gemeente Laarbeek heeft de titel ‘Bouwen met vertrouwen’ meegekregen. Volgens wethouder Joan Briels, die onder meer financiën in zijn portefeuille heeft, ligt er nu een financieel fundament en is het vooral belangrijk om als gemeente te blijven investeren. ,,De derde belangrijke pijler is dat we oog voor de toekomst hebben”, aldus Briels tijdens een toelichting voor de pers op de begroting. Daar zijn we als college nog wel wat bezorgd over.” De 162 pagina’s tellende begroting komt op 9 november in de gemeenteraadsvergadering van Laarbeek aan de orde.

De conceptbegroting wordt de komende twee jaar in 2024 en 2025 met een plusje van zo’n 200 duizend euro met zwarte cijfers geschreven. In het meerjarenperspectief duiken de cijfers vanaf 2026 met ruim drie miljoen euro nog flink in het rood. ,,Dat komt vooral omdat er nu nog geen financiële afspraken met het Rijk onder liggen”, legt Briels uit. ,,Daar gaat we binnenkort als Laarbeek via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten red.) over praten. Dat is nu ook lastig vanwege de verkiezingen voor de nieuwe Tweede kamer die op 22 november worden gehouden. Dat is best een spannende tijd. We moeten nu nog niet al te zeer schrikken. We willen als gemeente blijven investeren, maar toch ook wel door onze oogharen naar de komende jaren blijven kijken.”
(foto: De conceptbegroting van 2024 voor de gemeente Laarbeek)