Desktop

Tablet

Zoek

Gemeentelijke aandacht voor Dorpsraad Lieshout

Gemeentelijke aandacht voor Dorpsraad Lieshout

Tijdens de vergadering van Dorpsraad Lieshout, bijgewoond door wethouder Monika Slaets, beleidsadviseur Merel van Veen en de nieuwe dorpsondersteuner Miranda Goedemans, werden actuele zaken besproken. Zo kwam het achterblijven van de verlenging van het voetpad aan de Vogelenzang aan de orde, evenals het niet branden van de twee extra lantaarnpalen. De wethouder besprak het aandachtgebied ‘wonen’, de stikstofproblematiek en het uitblijven van een oplossing voor de situatie bij de Deense hoek en Hoofakker/N615.