De gemeenteraad van Laarbeek vergadert volgende week donderdag, 27 januari. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en begint om 19.30 uur. Enkele onderwerpen die behandeld worden zijn de beschikbaarstelling krediet opwaarderen bushalte rotonde Bavaria en de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar schuldhulpverlening. De vergadering is te volgen via een link op de website laarbeek.nl.