Desktop

Tablet

Zoek

Gemert-Bakel doet mee aan SROI

Gemert-Bakel doet mee aan SROI

Het college van B & W van Gemert-Bakel stemt in met het sluiten van de dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Helmond. Dit betreft de regionale uitvoering van het beleid van Social Return on Investment (SROI) voor de periode van 16 maart 2024 tot 16 maart 2027. SROI is een arbeidsmarktinstrument voor met name gemeenten dat ingezet kan worden om sociale doelstellingen te realiseren bij het verlenen van opdrachten. Opdrachtnemers worden gestimuleerd of verplicht om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot de doelgroep behoren onder andere personen die vallen onder de Participatiewet en MBO-leerlingen niveau 1 of 2 met een leerwerk- of stageovereenkomst. In oktober 2023 stemde de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel in met het Beleidskader SROI 2024-2027 en het Governance voorstel SROI 2024-2027 Arbeidsmarktregio Helmond- De Peel.