Het bestemmingsplan Bijenweg 2 – Pater van der Burgtweg 3 in Beek en Donk is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het plan is om één van de twee bedrijfswoningen af te splitsen van het agrarische bedrijf en te herbestemmen tot Wonen. Het overblijvende deel behoudt de bestemming Agrarisch bedrijf. Het plan ligt van vrijdag 5 augustus tot en met donderdag 15 september ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl.