Desktop

Tablet

Zoeken

Gezamenlijke collecte in Laarbeek

Gezamenlijke collecte in Laarbeek

In de vier kernen van Laarbeek wordt in de week van maandag 1 tot en met zaterdag 6 april de gezamenlijke collecte gehouden. Dan wordt er gecollecteerd voor een groot aantal landelijke fondsen. Vooraf aan deze week, vanaf maandag 25 maart, wordt huis aan huis een brief bezorgd met informatie en de namen van de deelnemende fondsen. Daarin staat ook op welke manieren geld gedoneerd kan worden. De enveloppen worden in de collecteweek van maandag 1 april weer opgehaald. Daarnaast zijn er ook adressen waar de enveloppen kunnen worden ingeleverd.

.