De jaarlijkse gezamenlijke collecte in Laarbeek vindt plaats in de week van 28 maart tot 2 april. In de week daarvóór wordt de envelop met het donatieformulier in uw brievenbus gestopt, inclusief de uitleg hoe u kunt doneren. In genoemde week halen de collectanten de envelop weer op, veilig en coronaproof. Ook kunt u de envelop inleveren bij de in de brief genoemde adressen. Wilt u als collectant één keer per jaar een kleine ronde lopen? Stuur een mailtje naar gezamenlijkecollectelaarbeek@gmail.com en meld in welke kern.