Zoek

Gezamenlijke collecteweek Laarbeek

Gezamenlijke collecteweek Laarbeek

In de vier dorpen van Laarbeek start maandag 27 maart de week van de Gezamenlijke Collecte. Dan wordt er gecollecteerd voor een groot aantal landelijke fondsen. Vooraf aan deze week wordt de brief met uitleg en het donatieformulier huis aan huis afgegeven of in de bus gedaan. Vanaf maandag 27 maart worden de enveloppen weer opgehaald. Ook is het mogelijk deze op één van de adressen in te leveren die op de enveloppe staan vermeld.