Desktop

Tablet

Zoek

Groei werkgelegenheid in lagere versnelling

Groei werkgelegenheid in lagere versnelling

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waartoe Laarbeek en Gemert-Bakel horen, in 2023 verder groeit. Maar vanaf 2024 komt de groei wel in een lagere versnelling door een lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten in de meeste sectoren. Het aantal banen in 2023 en 2024 in Helmond-De Peel neemt met 1,9% toe tot 107.700. Oorzaken zijn de aanhoudende hoge inflatie, arbeidsmarktkrapte, onzekerheden op de internationale markten en afkoeling van de woningmarkt. De arbeidsmarktkrapte noodzaakt bedrijven naar andere oplossingen te zoeken.