Desktop

Tablet

Zoek

Groen licht voor aanpak kruising N615 in Lieshout

Groen licht voor aanpak kruising N615 in Lieshout

Er blijken geen noemenswaardige stikstofbeperkingen te zijn die een aanpak van de kruising tussen de N615/Hoofakker en de Deense hoek in Lieshout zouden kunnen ophouden. Dit positieve bericht komt van de provincie Noord-Brabant op vragen van Dorpsraad Lieshout die samen met de lokale belangengroep al langer pleit voor een grondige aanpak van de zeer gevaarlijke kruising. Ook de provincie Noord-Brabant, die de weg beheert, is deze mening toegedaan. Daarnaast verbetert de doorstroming door een rotonde, waardoor er in de kern van Lieshout minder sluipverkeer wordt verwacht.

Doordat de stikstofbeperkingen geen knelpunt zijn kan de interne opdrachtverlening verder worden uitgewerkt, schrijft de provincie Noord-Brabant in een bericht aan alle betrokkenen. Er hoeven geen extra middelen meer bijgevoegd te worden en hoeft de opdracht niet meer aangepast te worden. De provincie Noord-Brabant geeft dan ook aan dat zij hoopt dat de opdrachtverlening deze maand afgerond kan worden. Hiervoor gaat ze nu een vervolgplanning maken, inclusief omgevingsmomenten waarbij de verwachting voor de duur van de realisatie zo’n anderhalf jaar zal zijn.