Desktop

Tablet

Zoek

Gulbergen beoogd als regionaal stadspark van de Brainportregio Laarbeek

Gulbergen beoogd als regionaal stadspark van de Brainportregio Laarbeek

Landgoed Gulbergen moet een regionaal landschapspark worden waarin de natuur en het water de ruimte krijgen en waar mensen kunnen recreëren.  De MRE organiseerde op 26 oktober een online informatiebijeenkomst om alle betrokkenen bij te praten over de Ontwikkelvisie en hoe de inbreng daarin is verwerkt. De bijeenkomst is terug te kijken op: gulbergen.nl. Er is een inloopavond op 9 november tussen 19.00 en 20.30 uur op de locatie van golfbaan Gulbergen. Mensen kunnen die avond vragen stellen en in gesprek gaan met leden van het projectteam over de Ontwikkelvisie.

Volgens de Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden, lid van het dagelijks bestuur van de MRE en portefeuillehouder van Landgoed Gulbergen tussen Geldrop en Nuenen, zijn de reacties vanuit de regio zeer positief. Een groen recreatief gebied is de uitdrukkelijke wens van enkele honderden betrokkenen die in 2022 meedachten over een toekomstplan voor Landgoed Gulbergen.

De gebiedsontwikkeling moet niet alleen kunnen rekenen op een draagvlak, maar ook budgetneutraal zijn. De opbrengsten van de gebiedsontwikkeling moeten de kosten, waaronder de aankoopkosten van € 17,1 miljoen, dekken. Zo hoopt de MRE met het plan voor de gebiedsontwikkeling in aanmerking te komen voor subsidies van het Rijk en de provincie. In het voorjaar van 2024 moet daarover duidelijkheid komen. De MRE onderzoekt ook andere financieringsmogelijkheden voor het geval subsidies onvoldoende opleveren.