Desktop

Tablet

Zoek

Herinrichting Oranjebuurt Bakel

Herinrichting Oranjebuurt Bakel

De bewoners van de Oranjebuurt in Bakel zijn in december 2023 geïnformeerd over de opgestelde visie voor de herinrichting van hun buurt. Ook heeft de gemeente Gemert-Bakel destijds samen met de bewoners van fase 1 informatie opgehaald voor het opstellen van ontwerpen per straat. Het voorlopige ontwerp van fase 1 wordt na een bijeenkomst op 23 mei afgerond, waarna de technische uitwerking van het ontwerp volgt. Fase 1 bestaat uit de Willemstraat, Randwijk, Margrietstraat, Marijkestraat en een deel van de Julianastraat, ten noorden van de Wilhelminastraat.

Na de zomer wordt gestart met de aanbesteding. Afhankelijk van wanneer deze is afgerond wordt gestart met de uitvoering van fase 1 eind 2024 of begin 2025. Gelijk aan de uitvoering van fase 1 wordt verdergegaan met de uitwerking van fase 2. Naar verwachting duurt de gefaseerde uitvoering tot en met 2028/2029.