Zoek

Hulp gezocht bij wateronderzoek

Hulp gezocht bij wateronderzoek

Iedereen kan zich aanmelden als burgeronderzoeker voor de vijfde editie van het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’. Het gaat om hulp bij onderzoek naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes, grachten en kleine plassen. Op veel plekken gaat het niet goed met de kwaliteit van de kleine wateren in Nederland. Die wateren zijn heel belangrijk leefgebied van vogels, insecten, vissen en (water)planten. Burgeronderzoekers volgen eerst een korte training en kunnen dan overal aan de slag voor een watermeting.