Search

Nu Live: Broodje OSR

Hulp voor slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire

Hulp voor slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire

In de gemeente Laarbeek zijn ook mensen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. De nieuwe Wet Hersteloperatie Toeslagen, die eind 2022 in werking is getreden, gaat ervoor zorgen dat slachtoffers van de hele affaire een nieuwe start kunnen maken. Eén onderdeel van deze wet is de ‘Kindregeling’. Kinderen van slachtoffers ontvangen een bedrag tussen 2000 en 10.000 euro als financiële steun in de rug. Zij ontvangen een brief hierover. Vanuit de gemeente wordt gedupeerde gezinnen ondersteuning geboden. Vragen kunnen gemaild worden naar Marianne Dijk : schuldhulpverlening@laarbeek.nl.